Služby:
  • Cestná doprava na kontajnerových podvozkoch na prepravu 20´, 20´ CISTER., 30´, 30´ CISTER., 40´ HC, 45´
  • Nastaviteľná výška podľa manipulačnej rampy
  • Nastavenie dĺžky podvozku podľa potreby od 30´ do 45´
  • Možnosť prepravy 20´ loženého kontajnera na zadnej polohe
  • Kontajnerové 20´ podvozky - sideloadery
  • Kontajnerové 20´ sklápacie podvozky na prepravu sypkých materialov
  • ADR - preprava nebezpečného tovaru
  • Poistenie tovaru
  • Vlastné ručenie elektronickým tranzitným vyhlásením NCTS
Doprava