Doprava:
  • Priame prepravy cez prístavy Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Terst, Koper, Rieka

  • Rozvozy v kombinovanej doprave cez kontajnerové terminály Viedeň, Bratislava, Sládkovičovo pre celé Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Českú Republiku

  • Prenájom kontajnerových podvozkov
Cargo