Profil:
  • Spoločnosť Lőrincz s.r.o. bola založená v roku 1996 so špecializáciou na cestnú kontajnerovú dopravu priamym truckingom cez európske námorné prístavy, postupne na kombinovanú kontajnerovú dopravu. Od vybudovania vlastného kontajnerového teminálu v Sládkovičove v roku 2004 poskytuje aj komplexné služby terminálovej činnosti.
Služby