Terminál Sládkovičovo:
  • Poloha z hľadiska železničnej dopravy - terminál sa nachádza priamo na trase AGTC
  • Celková plocha: 30.000 m2
  • Celková dĺžka kolají: 1.400 m
  • Manipulovateľná dĺžka železničných kolají: 600 m
  • Ostatné služby verejného kontajnerového terminálu vrátane vykonávania manipulácií s kontajnermi a ich skladovania
  • Zásuvky na pripojenie mraziacich kontajnerov
Technické vybavenie:
  • 1 ks 45 tonový kolesový kontajnerový prekladač s vybavením aj na výmenné nádstavby
  • 1 ks 45 tonový kolesový kontajnerový prekladač
  • 1 ks 40 tonový elektrický portálový žeriav nad železničnou vlečkou s manipulačným rozpätím 29,5 m
Kontakt